Sluiten

info@endlis.be
Servicelijn: 059 70 32 89

Servicelijn: 059 70 32 89
Menu
Asneerlating op zee

Crematie is van alle tijden. De asneerlating op zee biedt een respectvol, persoonlijk en waardig alternatief op de klassieke asverstrooiing op de strooiweide of een bijzetting in een columbarium. Kies voor vrijheid van wereldwijde zeeën en oceanen.

Endlis biedt u de mogelijkheid om de assen van uw dierbare neer te laten op zee. Standaard doen we dit voor de kust van Oostende, maar asneerlatingen voor de ganse Belgische kust kunnen ook worden aangeboden.

Endlis biedt verschillende formules aan van asneerlatingen. Asneerlatingen zijn bij ons mogelijk vanaf € 325 zonder familie en € 375 met familie. Deze prijzen zijn inclusief een ceremonie aan boord door onze gemandateerde ceremoniemeester, warme en koude dranken met gebak aan boord en alle administratieve afhandelingen en taksen.

Een ceremonie op maat

Wij bieden u de mogelijkheid om de as van de overledene op een waardige en serene manier neer te laten op zee in het bijzijn van uw familie en vrienden, zowel in klein of groot gezelschap. De deskundige begeleiding van ons team staat garant voor een professionele ceremonie op maat.

"Van harte bedankt voor de mooie en aangrijpende ceremonie ter nagedachtenis van mijn overleden echtgenote. Ze wou haar stoffelijk overschot laten opnemen in de oneindigheid van de zee.  Ook een hartelijk woord van dank aan de bemanning."

Emiel D.

In opdracht van crematoria en bepaalde families worden op geregelde tijdstippen meerdere assen op éénzelfde vaart neergelaten. De urnes worden respectvol één voor één neergelaten en slechts een beperkt aantal nabestaanden kunnen mee inschepen. Weliswaar is er geen uitgebreid ceremonieel per familie mogelijk op deze collectieve vaarten. Indien geen nabestaanden meevaren worden de assen stil neergelaten en geeft de kapitein een laatste groet.

"Afgelopen zaterdag zijn de assen van mijn ouders toevertrouwd aan de vrijheid en openheid van de zee.

We wisten allemaal niet wat ons te wachten stond, maar we konden geen mooiere dag uitgekozen hebben, voor het afscheid. Het afscheid was eerlijk en sober, maar zoveel intenser dan de gekende wijze. Oprecht kunnen afscheid nemen met simpele maar oprechte woorden van de dame aan boord die de ceremonie begeleide. Het was zo mooi door alle eenvoud. En wanneer de urnes te water werden gelaten, een allerlaatste aanraking, weerklonk de scheepshoorn door merg en been. Het verdwijnen naar de diepte van de zee met een traan in het felle zonlicht, de stilte van de zee. Mama, papa, jullie starten een mooie reis, zorg voor ons, ik hou van jullie.

Bedankt aan de mensen van de Endlis."

Jürgen Degraeve

Plannen van de uitvaart

Asneerlatingen op zee zijn onderhevig aan gunstige weersomstandigheden. Uiteraard houden wij rekening met uw wensen inzake het gekozen tijdstip en uur. Onze kapiteins analyseren meermaals per dag de weersvoorspellingen en bevestigen de vaart 48 tot 24u op voorhand.  Mochten de omstandigheden het niet toelaten om de vaart in alle comfort te laten verlopen (te hoge windsnelheden of significante golfslag), wordt u hiervan verwittigd. In dit geval wordt de vaart uitgesteld en bepalen wij met u in overleg een nieuwe datum.

Hoe wordt alles gepland vanaf het overlijden tot de herdenkingsvaart ? We leggen het u graag uit aan de hand van een stappenplan

"De laatste wens van mijn overleden moeder was een asuitstrooiing op zee. Deze rederij levert geen half werk. Integendeel. De mevrouw die de dienst verzorgt aan boord geeft je een gevoel alsof ze over een eigen familielid praat."

Jacobs G.

Endlis begeleidt u

Elk overlijden gaat gepaard met een moeilijke periode voor de nabestaanden. Er is verdriet, en op hetzelfde ogenblik krijgt men te maken met tal van financiële en praktische beslommeringen.  Op dit ogenblik hebt u de juiste partners nodig die u kunnen helpen met de organisatie en praktische afhandeling. Wij helpen en begeleiden u tijdens deze moeilijke fase.

Endlis heeft 55 jaar ervaring in het personenvervoer op zee en specialiseerde zich sinds 1997 in de organisatie van memorabele asneerlatingen. Het team van Endlis, van ceremoniemeester tot bemanning en kapitein staan 7 dagen op 7 voor u klaar.